จัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร -

จัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Manager Conference ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในขณะเดียวกันยังมีการจัดทำ Workshop เพื่อร่วมกันวางแผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ การนำเสนอแผนงาน การคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมาย ในอันที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ เรสซิเด้นส์