เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) มอบเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แก่ นายสุรเดช จงเฉลิมลาภ (ที่สามจากซ้าย) ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดโกลเด้นเกต ทางทิศใต้ของตลาดโรงเกลือ ย่านการค้าไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย04