มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี -

มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี

“โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” เป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ แพทย์และสาธารณสุข ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยตระหนักถึงความเสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์กู้ชีพนเรนทร  โรงพยาบาลราชวิถี ที่บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อน  ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ด้วยความรวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ และสามารถลำเลียงผู้ป่วยส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อสังคมต่อไปอีกด้วย