ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย -

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย

 

ด้วยตระหนักถึงภารกิจของมูลนิธิคนพิการไทย ในการส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และองค์กรสมาชิกของสมาคมฯ บริษัทฯ จึงร่วมมอบเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ  ภายในกิจกรรม “เวอร์ชวลรัน”  เปิดตัววิ่งพร้อมกัน ตามโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา เวิร์ลรัน ไทยแลนด์ ซีรี่ส์ 2018”  เปลี่ยนระยะทางเป็นเงินบริจาค ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ด้วยการมอบเงินสมทบทุนใน “โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” แก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดซื้อรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการไว้ใช้ประกอบอาชีพ