สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ -

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามโครงการ ปีใหม่ ปันน้ำใจ ได้กุศล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมเงินทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล  บริษัทฯ จึงได้ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนด้วย ณ ห้องฉัตรฟ้า  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต