โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 15 -

โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 15

พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี