สำนักงานสาขา -

สำนักงานสาขา

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย: รายชื่อสาขาทั่วประเทศ

ที่ สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร
1 หาดใหญ่ 332 ถนนโชติวิทยะกุล 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 Tel : 0-7442-8746-9 Fax : 0-7442-8750
2 ภูเก็ต 9/187-188 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 Tel : 0-7621-6000, 0-7622-4999, 0-7621-5230 Fax : 0-7621-9383
3 ระยอง 9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 Tel : 0-3861-4923, 0-3861-4465 Fax : 0-3862-0659
4 ขอนแก่น 769-769/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 Tel : 0-4346-5580-1, 0-4346-5591 Fax : 0-4346-5592
5 เชียงใหม่ 158/9 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5321-0405-8 Fax : 0-5321-0409
6 นครราชสีมา 901/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel : 0-4426-3540-2 Fax : 0-4426-3543
7 นครสวรรค์ 21/77 หมูที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 Tel : 0-5622-5837-9 Fax : 0-5622-5840
8 พิษณุโลก 459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Tel : 0-5522-4161, 0-5522-3758 Fax : 0-5522-4169
9 อุบลราชธานี 97/6 หมู่ที่ 3 ถนนอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 Tel : 0-4531-2383-4, 86 Fax : 0-4531-2385
10 สุราษฎร์ธานี 141/122-123 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 Tel : 0-7720-4018-20 Fax : 0-7720-4021
11 นครปฐม 94 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 Tel : 0-3428-0119-21 Fax : 0-3428-0122
12 ชลบุรี 208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 Tel : 0-3871-5877-8 Fax : 0-3871-5879
13 พัทยา 3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Tel : 0-3848-8379-80 Fax : 0-3848-8381
14 อุดรธานี 844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 Tel : 0-4234-2280-1 Fax : 0-4234-2782
15 สาขาย่อยสระบุรี 96/18 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Tel : 0-3621-2134-5 Fax : 0-3621-2136
16 สาขาย่อยเชียงราย 250/8 หมู่ที่ 16 ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 Tel : 0-5375-8661-3 Fax : 0-5375-8664
17 สาขาย่อยสุรินทร์ 102 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32 Tel : 0-4451-2763-4 Fax : 0-4451-2767
18 สาขาย่อยหัวหิน 15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel : 0-3254-7707-8 Fax : 0-3254-7709