เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

คณะผู้บริหาร

 • ลาร์ส ไฮบุทสกี้ 
  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ทิวากร กาญจนกิจ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคู่ค้าธุรกิจและลูกค้าองค์กร กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย
 • เกษวนา อินทราวุธ
  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย
 • อิศรา ชูวิศิษฐ์
  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย
 • พุทธา วิริยะบวร
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • สจ๊วต ดันแคน โบเวล
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ด้านเทคนิค
 • แองเจลา คากริออสโทร
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ช่องทางขายผ่านดิจิทัล ประจำประเทศไทย
 • พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานบริหารงานลูกค้า ประจำประเทศไทย
 • ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการเงิน ประจำประเทศไทย
 • เบน โจนส์
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ประจำประเทศไทย
 • จันทนา ชินวรรโณ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย
 • สก๊อต คาเมรอน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย