จัดสัมมนา Manager Conference 2/2017 -

จัดสัมมนา Manager Conference 2/2017

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Manager Conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้เรื่องเทคนิคการบริหารและการดำเนินโครงการ แก่คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะเดียวกันยังได้จัดทำ Workshop แผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม Corundum โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ