อีกหนึ่งความตั้งใจของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนตัวน้อยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผึ้งอาสา ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 45 คัน แก่โรงเรียนวัดวรภูมิ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ และโรงเรียนวัดประชาโฆษิตาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการ “จักรยานนี้เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 แห่งให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัด วรภูมิ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ชนะเลิศการประกวดแผนงานของพนักงาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สานต่อกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความยากจนและขาดแคลน สามารถใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ อีกด้วย