September 2015 -

Month: September 2015

เริ่มโครงการ “เติมเต็มตู้หนังสือ” ให้เด็กในโรงเรียนทั่วประเทศ

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) เริ่มโครงการ “เติมเต็มตู้หนังสือ” ให้เด็กในโรงเรียนทั่วประเทศ 17 กันยายน 2558 – อุดรธานี: บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) นำโดย นายศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน (ที่หนึ่งจากซ้าย) และนายวรพล มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สาขาอุดรธานี (ที่สองจากซ้าย) มอบหนังสือพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดทำห้องสมุด รวมเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท นับเป็นการเปิดโครงการ “เติมเต็มตู้หนังสือ” ให้แก่โรงเรียนบ้านนามะเฟือง จ. หนองบัวลำภู โดยมี นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ “โรงเรียนบ้านนามะเฟืองเป็นโรงเรียนประจำตำบล ที่มีการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนักเรียนกว่า 450 คน และมีครูประจำโรงเรียนกว่า 30 คน ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความต้องการจากเด็กๆ ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนที่มีอยู่แล้ว หนังสือที่มอบนี้จึงเป็นการเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดไปอีกขั้น” […]