January 2016 -

Month: January 2016

“จักรยานนี้…เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI ปี 2” อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ

“จักรยานนี้…เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI ปี 2” อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จาก บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) 21 มกราคม 2559 – จันทบุรี: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา SAGI สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขากว่า 30 คน ร่วมกันสานต่อนโยบายกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับ โครงการ “จักรยานนี้… เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” ปี 2 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองแดงและโรงเรียนบ้านคลองครก ต. พวา อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ที่ซึ่งทีมจิตอาสา SAGI ได้ร่วมกันสรรหาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของยานพาหนะเพื่อให้นักเรียนใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน กิจกรรมครั้งนี้เริ่มขึ้นด้วยทีมงานจิตอาสาร่วมกันซ่อมจักรยานที่ชำรุดให้กับเด็กๆ […]