September 2016 -

Month: September 2016

ช่วย “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี”

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ช่วย “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี” ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8 ล้าน 14 กันยายน 2559 – ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (แถวสอง-กลาง) พร้อมด้วย ทีมงานจิตอาสา ร่วมมอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ด้วยทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” โดยมี นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี แถวหน้า-ทีเจ็ดจากซ้าย) ร่วมด้วย พยาบาลวิชาชีพ น.ส. อุบล ยี่เฮง หัวหน้าพยาบาลกู้ชีพ (แถวหน้า-ที่หกจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถึ เมื่อเร็วๆ […]