November 2016 -

Month: November 2016

มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” บมจ. อีสเทอร์น

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” ให้แก่ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำนวน 7,528,028.32 บาท 27 พฤษภาคม 2559 – กรุงเทพฯ: นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน – กรุงเทพฯ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (ที่สามจากซ้าย) มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” อันเนื่องมาจากสาเหตุการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน ทำให้คลองระบายน้ำสาธารณะได้รับความเสียหาย ให้แก่ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 7,528,028.32 บาท โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณพิชญ์ภัสสร์ โพธิ์วัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ (ที่หนึ่งจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ […]

มสวท. โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

มสวท. โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี มอบรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2016 ให้กับ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยรับ (SAGI) กรุงเทพฯ: ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) องคมนตรี และประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016“ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) มอบรางรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016“ ให้กับนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต” จาก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า […]