June 2017 -

Month: June 2017

มอบสินไหมเหตุเพลิงไหม้

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมเหตุเพลิงไหม้ 12.7 ล้านบาท สาขาหาดใหญ่: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นางเสาวดี พัฒนะสันติ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สาขาหาดใหญ่ มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” จากเหตุเพลิงไหม้ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง เป็นจำนวนเงิน 12,780,359.27 บาท โดยมี นายวิชัย อรุโณประโยชน์ (ที่สี่จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายอดุล วงศ์ชนะ (ที่ห้าจากซ้าย) ผู้อำนวยการ คปภ. จังหวัดตรัง และนายก่อเกียรติ ธรรมาภิรมย์ (ที่สามจากซ้าย) ตัวแทนประกันร่วมรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 66 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคล และกับธุรกิจทั่วไป […]

SAGI เตรียม “ดอกไม้จันทน์” ถวาย “พ่อหลวง รัชกาลที่ 9”

SAGI เตรียม “ดอกไม้จันทน์” ถวาย “พ่อหลวง รัชกาลที่ 9” กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (ยืน-คนที่ห้าจากซ้าย) ประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาร่วมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ – ดอกดารารัตน์” ด้วยใจ สำหรับถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการสักการะและแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายสามารถ จันทร์สูรย์ (ยืน-คนที่หกจากซ้าย) และ นายกันตพณ สุระคำแหง (ยืน-คนที่สี่จากซ้าย) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์น้ำใจไมตรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล ชื่อในภาษาไทยมาจากนายอาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตั้งให้ คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า จึงเป็นดอกไม้ที่มีความหมายอย่างยิ่งที่เหล่าปวงชนชาวไทยจะทำ ดอกดารารัตน์ […]