September 2017 -

Month: September 2017

มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8.7 ล้านบาท

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8.7 ล้านบาท ให้กับศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ. ราชวิถี 25 กันยายน 2560 – ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ: นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI และทีมงาน ร่วมมอบ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท และอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (AED) มูลค่า 69,950 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” (แถวหน้าจากซ้ายไปขวา): นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (หกจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด […]

AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก”

AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก” ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 14 กันยายน 2560 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (แถวหน้า- ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (แถวหน้า-ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” จำนวน 9,999 ดอกโดยมี นางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ (แถวหน้า–ที่หนึ่งจากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม และนายอิทธิพล […]

ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้ เพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้ เพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร “ติวเพื่อสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย” จำนวน 6 ชั่วโมงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาต แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 30 คน ณ ห้องอบรม ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนชิดลมในการนี้ คุณจิรายุ วราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันภัยต่อ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย “การประกันภัย” พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2551