ชิงเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ -

ชิงเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ชิงเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ SAGI PA Perfect และ SAGI AUTO Perfect

11 สิงหาคม 2558 - กรุงเทพฯ: นายอิศรา ชูวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงและประกันภัยต่อ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ประกาศเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ SAGI PA Perfect และ SAGI AUTO Perfect เอาใจผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีการคุ้มครองครบถ้วนตามความจำเป็นและความต้องการอย่างแท้จริง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว นายอิศรา ชูวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ พัฒนาขึ้นมาภายใต้กรอบแนวคิด 3P + 3P โดย 3P แรก เป็นการนำเสนอแบบการประกันภัยที่จะปกป้อง (Prevent) ดูแล (Protect) และใส่ใจ (Pamper) ลูกค้า ขณะที่ 3P หลังเป็นการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ กลุ่ม Perfect สำหรับการคุ้มครองครบถ้วนตามความจำเป็นและความต้องการอย่างแท้จริง ในกลุ่ม Premium ก็จะมีการคุ้มครองที่หลากหลายมากขึ้น และกลุ่ม Privilege สำหรับการคุ้มครองและบริการพิเศษเสริมขึ้นมา ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประกันในกลุ่ม Perfect ทยอยเปิดตัวแล้ว”

นายอิศรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “แบบการประกันในกลุ่ม SAGI Perfect เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองที่ครบถ้วนในราคาที่คุ้มค่า เพราะทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกและกลั่นกรองความคุ้มครองโดยผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มาให้แล้ว แผนประกันภัยที่พร้อมขายภายใต้กลุ่ม Perfect มี 2 แบบ คือ ประกันภัยรถยนต์ SAGI Auto Perfect ที่จัดความคุ้มครองให้เลือกได้ 3 แผน คือ แผนประกันชั้น 3 แผน 2+ และแผน 3+ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,300 บาท อีกแบบหนึ่งเป็น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) SAGI PA Perfect ที่จัดความคุ้มครองไว้ 5 แผน เบี้ยประกันภัยต่ำสุด 750 บาท และสูงสุดไม่เกิน 6,100 บาท ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง” จุดเด่นของ SAGI PA Perfect คือความคุ้มครองที่คุ้มค่า เพราะมีทั้งค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ รวมอยู่ในประกันแผนเดียวกัน ไม่ต้องทำประกันภัยซ้ำซ้อน หลายแผน โดยคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท ส่วนด้าน SAGI Auto Perfect ก็รับประกันภัยรถยนต์โดยไม่ต้องตรวจสภาพรถ และไม่ได้จำกัดอายุของรถอีกด้วย

ในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ เตรียมเปิดตัว ประกันพีเอ ประกันบ้าน และประกันการเดินทาง ประกันมะเร็ง และประกันสุขภาพเพื่อเอาใจลูกค้ากลุ่มที่มีความเข้าใจเรื่องประกันภัยและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ประกันภัยในกลุ่ม SAGI Perfect ก็จะเข้ามาช่วยจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ดี