20 กุมภาพันธ์ 2558 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ (ที่หนึ่งจากซ้าย) มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคนตาบอดไทยโดยมีคุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ที่สี่จากซ้าย) และคุณเปล่งศรี กมลทิพย์ ฝ่ายการเงิน (ที่สามจากซ้าย) พร้อมด้วยคุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา (ที่ห้าจากซ้าย) และ คุณเจนจิรา เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ ร่วมกันรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว