Message 2016 Archives -

Message 2016

มอบสินไหมทดแทน

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” จำนวน 26.9 ล้านบาท 28 ธันวาคม 2559 – นครปฐม: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI โดย นายสุธีร์ เอี่ยมพนากิจ ผู้จัดการสาขานครปฐม (ที่สามจากซ้าย) พร้อมด้วย นายภานุชา ภาณุพิชิต ผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระปฐมเจดีย์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ร่วมมอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” เป็นจำนวนเงิน 26,993,213.40 บาท อันเนื่องมาจากสาเหตุ เพลิงไหม้สต๊อกอะไหล่รถยนต์ ให้แก่ นายนรากร วรวรรณ (ที่สองจากซ้าย) ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 65 ปี […]

SAGI บริจาคเพื่อสร้างโอกาส กับโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3

SAGI บริจาคเพื่อสร้างโอกาส กับโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3 จันทบุรี: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นางอภิรดี กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงานจิตอาสา SAGI สำนักงานใหญ่ร่วมด้วยสาขาระยองและพัทยากว่า 30 คน พร้อมใจกันเดินทางไปสร้างโอกาสด้วยการมอบจักรยานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ห้องเรียนเคลื่อนที่สาขาบ้านคลองโปร่ง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ในโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3 โครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ SAGI จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โครงการนี้มีแนวคิดมาจากการที่ได้เห็นเด็กๆ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกล ที่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยระยะทางไกลๆ หลายสิบกิโลเมตร โดยไม่มีรถรับส่ง หรือแม้แต่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเด็กๆ ต้องมีความพยายามและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการเดินไปโรงเรียน ทีมงานจึงเห็นว่า “จักรยาน” น่าจะเป็นยานพาหนะสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความสะดวกในการเดินทางและสร้างโอกาสในการไปโรงเรียนมากยิ่งขึ้น […]

“บริจาค… เพื่อซ่อม” โรงเรียนบ้านขุนสมุทร จ. สมุทรปราการ

“บริจาค… เพื่อซ่อม” โรงเรียนบ้านขุนสมุทร จ. สมุทรปราการ โรงเรียนบ้านขุนสมทุร จ. สมุทรปราการ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 25 คน ร่วมเดินทางไปมอบทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ให้แก่เด็กนักเรียนต้วน้อยๆ โรงเรียนบ้านขุนสมุทร โรงเรียนวิถีพุทธ ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ >โครงการนี้เพื่อน้อง… จากผองพี่ SAGI เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ SAGI ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียนหรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการด้านศึกษาและการดำรงชีพ ซึ่งในครั้งนี้เราได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถือได้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑลซึ่งไม่ไกลจากวิถีชีวิตคนเมืองมากนัก แต่ที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนตั้งอยู่ริมฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผืนดินของโรงเรียนและอาคารเรียนแห่งนี้เคยถูกน้ำกัดเซาะจนพังเสียหายเมื่อหลายปีก่อน แต่คนในชุมชนก็ยังมีความตั้งใจที่จะให้มีโรงเรียนและคุณครูผู้ที่ยอมเสียสละและยินดีให้ความรู้และมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน เพื่อที่เด็กนักเรียนเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือถึงในตัวเมือง […]

มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” บมจ. อีสเทอร์น

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” ให้แก่ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำนวน 7,528,028.32 บาท 27 พฤษภาคม 2559 – กรุงเทพฯ: นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน – กรุงเทพฯ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (ที่สามจากซ้าย) มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” อันเนื่องมาจากสาเหตุการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน ทำให้คลองระบายน้ำสาธารณะได้รับความเสียหาย ให้แก่ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 7,528,028.32 บาท โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณพิชญ์ภัสสร์ โพธิ์วัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ (ที่หนึ่งจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ […]

มสวท. โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

มสวท. โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี มอบรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2016 ให้กับ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยรับ (SAGI) กรุงเทพฯ: ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) องคมนตรี และประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016“ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) มอบรางรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016“ ให้กับนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต” จาก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า […]

กราบถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กราบถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – โดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI 27 ตุลาคม 2559 – กรุงเทพฯ: คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารสำนักงานเพลินจิตทาวเวอร์

มอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)”

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)” จำนวน 1,513,886.92 บาท ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย คุณวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน–กรุงเทพฯ (ที่สี่จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณวราภรณ์ ปัญจปภาวิน ผู้อำนวยการ BU1 แผนกสถาบันการเงินอื่นและลูกค้าตรง (ที่ห้าจากซ้าย) และทีมงาน ร่วมมอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)” ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) เป็นจำนวนเงิน1,513,886.92 บาท จากเหตุการณ์อุปกรณ์ UPS System เกิดความเสียหาย โดยมี คุณสิริเพ็ญ ยศไกร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรการ (ที่สามจากซ้าย) พร้อมด้วย […]

ช่วย “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี”

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ช่วย “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี” ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8 ล้าน 14 กันยายน 2559 – ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (แถวสอง-กลาง) พร้อมด้วย ทีมงานจิตอาสา ร่วมมอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ด้วยทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” โดยมี นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี แถวหน้า-ทีเจ็ดจากซ้าย) ร่วมด้วย พยาบาลวิชาชีพ น.ส. อุบล ยี่เฮง หัวหน้าพยาบาลกู้ชีพ (แถวหน้า-ที่หกจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถึ เมื่อเร็วๆ […]

มอบ ”President & CEO Awards”

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบ ”President & CEO Awards” ฉลองรางวัลตัวแทนดีเด่นรวมยอดเบี้ยรวมกว่า 1,000 ล้านบาท 12 กรกฎาคม 2559 – โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI พร้อมด้วยนายศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน จัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับตัวแทนผู้มียอดขายสูงสุดในแต่ละสายงาน ในงาน “President & CEO Awards” ประจำปี บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI จัดเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประจำปีขึ้นเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจตัวแทนซึ่งสามารถทำเบี้ยรวมได้กว่า 1,000 ล้านบาท ในรอบการขายปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ มีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับตัวแทนผู้มีผลงานยอดเยี่ยมในหลากหลายประเภท ได้แก่ […]

มอบสินไหมทดแทน “ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย”

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยชาวนครสวรรค์ จำนวน 1,812,023.60 บาท มอบสินไหมทดแทนเหตุเพลิงไหม้: บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) สาขานครสวรรค์ โดยคุณศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณวิสิษฐ์ จันทรพัชร ผู้อำนวยการ สาขานครสวรรค์ (ที่ 1 จากซ้าย) มอบสินไหมทดแทน ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย ให้แก่คุณรุ่งนภา อมรประดับกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อันเนื่องมาจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารทาวน์เฮ้าส์แฝด 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่พักอาศัยปล่อยให้เช่าของผู้เอาประกัน เป็นจำนวนเงิน 1,812,023.60 บาท บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI […]

1 2