Message 2017 Archives -

Message 2017

มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8.7 ล้านบาท

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8.7 ล้านบาท ให้กับศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ. ราชวิถี 25 กันยายน 2560 – ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ: นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI และทีมงาน ร่วมมอบ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท และอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (AED) มูลค่า 69,950 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” (แถวหน้าจากซ้ายไปขวา): นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (หกจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด […]

AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก”

AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก” ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 14 กันยายน 2560 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (แถวหน้า- ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (แถวหน้า-ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” จำนวน 9,999 ดอกโดยมี นางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ (แถวหน้า–ที่หนึ่งจากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม และนายอิทธิพล […]

ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้ เพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้ เพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร “ติวเพื่อสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย” จำนวน 6 ชั่วโมงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาต แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 30 คน ณ ห้องอบรม ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนชิดลมในการนี้ คุณจิรายุ วราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันภัยต่อ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย “การประกันภัย” พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2551

“AYUD และ SAGI เป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ” ถูกล็อก AYUD และ SAGI เป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

AYUD และ SAGI เป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 29 สิงหาคม 2560 กรุงเทพฯ: – คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) คนใหม่ กรุงเทพฯ: นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท (ที่หนึ่งจากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานอัตรา เบี้ยประกันวินาศภัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (ที่สี่จากซ้าย) เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) เมื่อเร็วๆ นี้

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริหารงานควบ AYUD และ SAGI 2 สิงหาคม 2560 – กรุงเทพฯ: นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ หรือ President & CEO บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD บริษัทแม่ ซึ่งประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย แทน นายโรวัน ดี อาซี่ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้ครบเกษียณอายุงานไปเมื่อเร็วๆ นี้ นายอานนท์ มีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยมาเกือบ 30 ปี โดยเริ่มทำงานที่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้น นายอานนท์ได้เข้าร่วมงานกับ […]

สร้างโอกาสการศึกษาให้เยาวชน บ้านพระพร

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) สร้างโอกาสการศึกษาให้เยาวชน บ้านพระพร 11 กรกฎาคม 2560 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กลาง) ประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ ร่วมด้วยพนักงานจิตอาสา มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ “บ้านพระพร มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน” เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว โดยมีนางปานนภา ปานเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นเด็กที่ถือกำเนิดขึ้นในระหว่างที่มารดายังคงอยู่ในเรือนจำ โดยมูลนิธิฯ ไปรับมาเพื่อดูแลอุปการะและให้การศึกษา จนกระทั่งมารดาของเด็กพ้นโทษและสามารถมารับกลับไปดูแลด้วยตัวเองได้ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเยาวชนเหล่านี้อยู่ในความดูแลจำนวนกว่า 66 คน

มอบสินไหมเหตุเพลิงไหม้

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมเหตุเพลิงไหม้ 12.7 ล้านบาท สาขาหาดใหญ่: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นางเสาวดี พัฒนะสันติ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สาขาหาดใหญ่ มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” จากเหตุเพลิงไหม้ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง เป็นจำนวนเงิน 12,780,359.27 บาท โดยมี นายวิชัย อรุโณประโยชน์ (ที่สี่จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายอดุล วงศ์ชนะ (ที่ห้าจากซ้าย) ผู้อำนวยการ คปภ. จังหวัดตรัง และนายก่อเกียรติ ธรรมาภิรมย์ (ที่สามจากซ้าย) ตัวแทนประกันร่วมรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 66 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคล และกับธุรกิจทั่วไป […]

1 2