“บริจาค… เพื่อซ่อม” โรงเรียนบ้านขุนสมุทร จ. สมุทรปราการ -

“บริจาค… เพื่อซ่อม” โรงเรียนบ้านขุนสมุทร จ. สมุทรปราการ

“บริจาค... เพื่อซ่อม” โรงเรียนบ้านขุนสมุทร จ. สมุทรปราการ

โรงเรียนบ้านขุนสมทุร จ. สมุทรปราการ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 25 คน ร่วมเดินทางไปมอบทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ให้แก่เด็กนักเรียนต้วน้อยๆ โรงเรียนบ้านขุนสมุทร โรงเรียนวิถีพุทธ ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

>โครงการนี้เพื่อน้อง... จากผองพี่ SAGI เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ SAGI ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียนหรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการด้านศึกษาและการดำรงชีพ ซึ่งในครั้งนี้เราได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถือได้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑลซึ่งไม่ไกลจากวิถีชีวิตคนเมืองมากนัก แต่ที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนตั้งอยู่ริมฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผืนดินของโรงเรียนและอาคารเรียนแห่งนี้เคยถูกน้ำกัดเซาะจนพังเสียหายเมื่อหลายปีก่อน แต่คนในชุมชนก็ยังมีความตั้งใจที่จะให้มีโรงเรียนและคุณครูผู้ที่ยอมเสียสละและยินดีให้ความรู้และมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน เพื่อที่เด็กนักเรียนเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือถึงในตัวเมือง เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองและไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นความพยายามที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากของผู้นำชุมชนในสมัยก่อน ใครจะคิดบ้างว่าในเขตพื้นที่ปริมณฑลใกล้ๆ เช่นนี้ จะมีโรงเรียนเล็กๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่พนักงานของบริษัทฯ เห็นความสำคัญและเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อไป