27 พฤษภาคม 2559 – กรุงเทพฯ: นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน – กรุงเทพฯ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (ที่สามจากซ้าย) มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” อันเนื่องมาจากสาเหตุการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน ทำให้คลองระบายน้ำสาธารณะได้รับความเสียหาย ให้แก่ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 7,528,028.32 บาท โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณพิชญ์ภัสสร์ โพธิ์วัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ (ที่หนึ่งจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม