มอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)” -

มอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)”

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)” จำนวน 1,513,886.92 บาท ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย คุณวิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน–กรุงเทพฯ (ที่สี่จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณวราภรณ์ ปัญจปภาวิน ผู้อำนวยการ BU1 แผนกสถาบันการเงินอื่นและลูกค้าตรง (ที่ห้าจากซ้าย) และทีมงาน ร่วมมอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)” ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) เป็นจำนวนเงิน1,513,886.92 บาท จากเหตุการณ์อุปกรณ์ UPS System เกิดความเสียหาย โดยมี คุณสิริเพ็ญ ยศไกร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรการ (ที่สามจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณเผด็จ จุลถาวร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ (ที่สองจากซ้าย) และทีมงานเป็นผู้รับมอบ

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 65 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคล และกับธุรกิจทั่วไป โดยในปีนี้ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นติดต่อกัน 8 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคงระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าที่ทาง คปภ. กำหนดกว่าร้อยละ 700 ปัจจุบันบริษัทฯ มี 18 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม