มอบสินไหมทดแทนเหตุเพลิงไหม้: บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) สาขานครสวรรค์ โดยคุณศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณวิสิษฐ์ จันทรพัชร ผู้อำนวยการ สาขานครสวรรค์ (ที่ 1 จากซ้าย) มอบสินไหมทดแทน ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย ให้แก่คุณรุ่งนภา อมรประดับกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อันเนื่องมาจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารทาวน์เฮ้าส์แฝด 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่พักอาศัยปล่อยให้เช่าของผู้เอาประกัน เป็นจำนวนเงิน 1,812,023.60 บาท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม