23 มิถุนายน 2558 – นครราชสีมา: คุณไพรัตน์ มานะศิลป์ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด รับมอบสินไหมทดแทน จำนวน 183,979.72 บาท ในกรณีเกิดอัคคีภัยห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จาก บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยร่วม โดยมี คุณนิคม ศรีทองแท้ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 2 - ฝ่ายดำเนินการกรุงเทพฯ และ คุณพีระ จตุรานนท์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ผู้อำนวยการ สาขานครราชสีมา เป็นผู้มอบ เมื่อเร็วๆ นี้