SAGI บริจาคเพื่อสร้างโอกาส กับโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3 -

SAGI บริจาคเพื่อสร้างโอกาส กับโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3

SAGI บริจาคเพื่อสร้างโอกาส กับโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3

จันทบุรี: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นางอภิรดี กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงานจิตอาสา SAGI สำนักงานใหญ่ร่วมด้วยสาขาระยองและพัทยากว่า 30 คน พร้อมใจกันเดินทางไปสร้างโอกาสด้วยการมอบจักรยานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ห้องเรียนเคลื่อนที่สาขาบ้านคลองโปร่ง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ในโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3

โครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ SAGI จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โครงการนี้มีแนวคิดมาจากการที่ได้เห็นเด็กๆ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกล ที่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยระยะทางไกลๆ หลายสิบกิโลเมตร โดยไม่มีรถรับส่ง หรือแม้แต่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเด็กๆ ต้องมีความพยายามและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการเดินไปโรงเรียน ทีมงานจึงเห็นว่า “จักรยาน” น่าจะเป็นยานพาหนะสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความสะดวกในการเดินทางและสร้างโอกาสในการไปโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงประกอบไปด้วยการบริจาครถจักรยานจำนวน 40 คัน พร้อมด้วยอะไหล่สำรองและการซ่อมแซมจักรยานที่ชำรุดเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก รวมถึงการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 127,850 บาท โดยมี นายพิทักษ์ แดงสกุล (ที่สามจากซ้าย) รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดขุนซ่อง ห้องเรียนเคลื่อนที่สาขาบ้านคลองโปร่ง เป็นผู้รับมอบจาก นางอภิรดี กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(กลาง) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้