สาขาย่อยสระบุรี: คุณชาญวุฒิ โชติวิทยากุล (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการสาขาย่อยสระบุรี พร้อมด้วยคุณวรรณภา นวลจันทร์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหินกอง มอบสินไหมทดเทนแผนประกันกรุงศรี PA Extra Prompt จำนวน 460,000 บาท ให้แก่ คุณสมใจ จุลศรี (มารดา) (ที่สองจากซ้าย) ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่ คุณสมเจต์ ขำอรุณ ผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อเร็วๆ นี้