12 กรกฎาคม 2559 – โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI พร้อมด้วยนายศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน จัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับตัวแทนผู้มียอดขายสูงสุดในแต่ละสายงาน ในงาน "President & CEO Awards" ประจำปี

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI จัดเลี้ยงขอบคุณตัวแทนประจำปีขึ้นเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจตัวแทนซึ่งสามารถทำเบี้ยรวมได้กว่า 1,000 ล้านบาท ในรอบการขายปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ มีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับตัวแทนผู้มีผลงานยอดเยี่ยมในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลตัวแทนที่มียอดขายสูงสุด ประจำปี (Top Agents Awards), รางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยรายใหม่สูงสุด ประจำปี (Highest New Premiums Awards), รางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยต่ออายุสูงสุด ประจำปี (Highest Renewal Premiums Awards), รางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดแต่ละสายงาน ประจำปี (Highest Line of Business Awards), รางวัลตัวแทนรายใหม่ที่เปิด Code และมีเบี้ยสูงสุด (Best New Agent Awards)

“บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ และต้องขอขอบทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด การทำงานที่เป็น teamwork ย่อมนำมาสู่ความสำเร็จ และครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนางานร่วมกัน มีการจัดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ท่านต้องการให้บริการ” นายโรวัน กล่าว

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 65 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคล และกับธุรกิจทั่วไป โดยในปีนี้ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ Collective Action Coalition (CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นติดต่อกัน 8 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคงระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าที่ทาง คปภ. กำหนดกว่าร้อยละ 700 ปัจจุบันบริษัทฯ มี 18 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม