สาขาหาดใหญ่: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นางเสาวดี พัฒนะสันติ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สาขาหาดใหญ่ มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” จากเหตุเพลิงไหม้ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง เป็นจำนวนเงิน 12,780,359.27 บาท โดยมี นายวิชัย อรุโณประโยชน์ (ที่สี่จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายอดุล วงศ์ชนะ (ที่ห้าจากซ้าย) ผู้อำนวยการ คปภ. จังหวัดตรัง และนายก่อเกียรติ ธรรมาภิรมย์ (ที่สามจากซ้าย) ตัวแทนประกันร่วมรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 66 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคล และกับธุรกิจทั่วไป บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นติดต่อกัน 8 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคงระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าที่ทาง คปภ. กำหนดกว่าร้อยละ 700 ปัจจุบันบริษัทฯ มี 18 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม