4 สิงหาคม 2557 – กรุงเทพฯ:  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันภัย ภายใต้บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) แต่งตั้ง นายอิศรา ชูวิศิษฐ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริหารความเสี่ยงและประกันภัยต่อ เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การประกันภัยต่อ และการวางแผนพัฒนาแบบประกันใหม่ๆ เพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาด ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งมากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง การประกันภัยต่อ และการประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ทั้งในฐานะผู้แทนของสมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมประกันวินาศภัยอีกด้วย