สาขาหาดใหญ่: คุณเสาวดี พัฒนะสันติ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สาขาหาดใหญ่ พร้อมด้วยคุณณอิชณน์ ทองแช่ม (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัทลุง ร่วมกันมอบสินไหมทดแทนแผนประกันกรุงศรี “PA Extra Prompt’ จำนวน 420,000 บาท ให้แก่ คุณสมจิต เศรษฐสุข (ที่สองจากซ้าย) ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้