13 กรกฎาคม 2558 – สมุทรสงคราม: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) และ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) พร้อมพนักงานและเยาวชนจากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน ร่วมกันทำกิจกรรม CSR “ปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อ. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน โดยป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกและเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งเข้ามาอาศัยหาอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและหลบภัย  ทั้งยังทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติที่ลดความแรงของคลื่นและลมทะเล ซึ่งส่งผลต่อการลดการกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่งได้

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) และ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ได้ทำการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนมาโดยตลอด และปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ทางบริษัททั้งสองได้เข้าร่วมทำกิจกรรม CSR นี้