21 มกราคม 2559 – จันทบุรี: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา SAGI สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขากว่า 30 คน ร่วมกันสานต่อนโยบายกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับ โครงการ “จักรยานนี้... เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” ปี 2 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองแดงและโรงเรียนบ้านคลองครก ต. พวา อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ที่ซึ่งทีมจิตอาสา SAGI ได้ร่วมกันสรรหาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของยานพาหนะเพื่อให้นักเรียนใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน กิจกรรมครั้งนี้เริ่มขึ้นด้วยทีมงานจิตอาสาร่วมกันซ่อมจักรยานที่ชำรุดให้กับเด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนเพื่อใช้ในการเดินทาง พร้อมเเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่เพื่อใช้ในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จำนวน 40 คัน มูลค่ากว่า 70,000 บาท

นอกจากนี้ยังมอบอาหารสัตว์จำนวน 60 กระสอบ พร้อมเยี่ยมชม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” อาทิ การเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงต่างๆ และปิดท้ายด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาในบ่อเลี้ยงปลา ให้กับโรงเรียนอีกด้วย