16 กุมภาพันธ์ 2559 – เชียงราย: คุณศิริณ เลาศิรินที (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการ สาขาย่อยเชียงราย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) พร้อมด้วย คุณเศรษฐการณ์ คุณเศรษฐ์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเชียงราย ร่วมมอบสินไหมทดแทน แผนประกันกลุ่ม ‘Krungsri PA’ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ คุณทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย (ที่สองจากซ้าย) ผู้รับมอบผลประโยชน์แทนมารดาของ คุณชานนท์ สุนะพรม ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เมื่อเร็วๆ นี้