13 สิงหาคม 2557 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันภัย ภายใต้บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD)
ประกาศแต่งตั้ง นายรักชาติ สมิตินันท์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เสริมทัพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรโดยการดูแล เพิ่มศักยภาพการพัฒนางานระบบ IT เพื่อรองรับทุกขั้นตอนการทำงานภายในของ SAGI รวมถึงการพัฒนางานระบบเพื่อรองรับการขยายช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่องการการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบ online เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

คุณรักชาติเริ่มทำงานกับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เมื่อปี 2540 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทประกันภัยหลายแห่งกว่า 10 ปี