ประกันรถยนต์ | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

การประกันภัยรถยนต์ มี 2 แบบ ได้แก่

 1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทาประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากไม่ทำมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ ตามความเหมาะสม หรือตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริงของการใช้รถ

1. การประกันรถยนต์ภาคบังคับ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ให้คุ้มครองความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายอนามัย อันเนื่องมาจากรถ ดังนี้    ก. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง) 15,000 บาท/คน
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท/คน
ข. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมายโดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 50,000 บาท/คน
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000 บาท/คน
 • ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/คน
 • จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสาหรับรายการข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 204,000 บาท/คน

2. การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีแบบความคุ้มครองให้เลือกอย่างไร

การประกันภัยรถยนต์ภาค สมัครใจมี 5 ประเภท ดังนี้ กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครอง
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครอง
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบบ 2+
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 • * กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท
แบบ 3+
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 • * กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท
ความคุ้มครอง - ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

คุ้มครองครบ ทั้งรถยนต์ คนที่คุณรัก และคู่กรณี

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองครบ ทั้งรถยนต์ คนที่คุณรัก และคู่กรณี

ให้คุณหมดห่วงและอุ่นใจได้ในทุกสถานการณ์บนท้องถนนด้วย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ที่พร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทาง พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่ดีที่สุด

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันรถยนต์ ชั้น 1 เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสุงสุด ช่วยให้คุณมั่นใจทุกขณะเวลาขับขี่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการเดินทางโดยเฉพาะกับครอบครัวที่คุณรัก คุ้มครองแบบครอบคลุม เคลมได้ทุกกรณี ทั้งความเสียหายต่อรถยนต์แบบมีหรือไม่มีคู่กรณี (เช่น กระจกแตก รถถูกเฉี่ยวชน) รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ รถไฟไหม้ สูญหาย ถูกขโมย น้ำท่วม และยังคุ้มครองคนที่คุณรัก ผู้ร่วมเดินทางกับคุณอีกด้วย

 • อลิอันซ์ ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองครบ แบบที่คุณเลือกได้
 • พร้อมรับความคุ้มครอง จากประกันรถยนต์ ชั้น 1 วันนี้ !

อลิอันซ์ ประกันภัย จ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุระยะไกลให้ฟรี! ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันรถยนต์ ชั้น 1 บริษัทจะคุ้มครองและจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุระยะไกล เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าบริการเช่ารถ*

สาเหตุหลักที่เราควรต่อประกัน ชั้น 1 ก็เพราะไม่ว่าจะเกิดการชนแบบมีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์หรือเป็นสิ่งอื่น ๆ เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ขอบถนน รั้วบ้าน หรือฟุตบาทก็ตาม สามารถแจ้งเคลมประกันได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงสุด ๆ เช่น รถคันอื่นขับชนเสาไฟฟ้าแล้วเสาล้มมาใส่รถเราก็แจ้งเคลมได้เช่นเดียวกัน

ซ่อมศูนย์หรืออู่คุณภาพได้

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ให้คุณเลือกซ่อมได้ตามความสะดวก เช่น ซ่อมศูนย์บริการใกล้บ้านหรือที่ทำงาน (ซ่อมห้าง) หรือจะเลือกซ่อมอู่มาตราฐานอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยที่ให้อะไหล่แท้ (Executive Care)* และงานซ่อมเร่งด่วน (Quick Repair) เพราะเราเข้าใจความจำเป็นในการใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันของคุณ

ความคุ้มครองสูงสุดทั้งรถและตัวคุณ*

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ที่นอกจากดูแลทุกการซ่อมรถของคุณและของคู่กรณีจากอุบัติเหตุแล้ว ยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตัวคุณเอง ผู้โดยสารในรถและคู่กรณีสูงสุดตามทุนประกันที่เลือก เรียกได้ว่าซื้อประกันชั้น 1 แล้วแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกเลย *ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองหลัก
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะมีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณี ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ของ ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยก็คุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายภายในระยะเวลาประกัน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติม หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย คุ้มครอง กระจกรถยนต์ บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ โดยไม่มีคู่กรณี เช่น โดนเฉี่ยวชนกระจกข้าง ขับรถไถครูดกับกำแพง
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย คุ้มครอง รถยนต์สูญหาย รถยนต์ถูกโจรกรรม
 • คุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รถไฟไหม้ หรือรถยนต์เสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยคุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของคนขับ และผู้โดยสาร รวมทั้งรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน และคุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ของบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองและบริการเสริม
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง 100% (กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอายุยางไม่เกิน 2 ปี)
 • ประกันชั้น 1ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย คุ้มครองค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ 100% (กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอายุแบตเตอร์รี่ไม่เกิน 2 ปี)
 • ประกันชั้น 1ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย คุ้มครองค่าเปลี่ยนสารเหลวในรถยนต์ 100% (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้บริการยกรถ/ลากรถ (กรณีรถเสียฉุกเฉิน/น้ำท่วม)
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้บริการกุญแจสำรอง (กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ)
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้บริการจัดส่งน้ำมัน (กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน)
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ (อุปกรณ์ส่วนควบ) หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง (รวมถังแก๊ส)
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย การันตีว่าพนักงานสำรวจภัยของเราจะมาดูแลคุณภายใน 30 นาที หากไปช้ากว่า 30 นาที ลูกค้าจะได้รับ Voucher มูลค่า 500 บาท
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย การันตีระยะเวลาในการซ่อมรถยนต์ ในอู่ซ่อมมาตรฐาน หากซ่อมล่าช้าเกิดกำหนดวันคืนรถ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชย 500 บาท/ วัน
ความคุ้มครองเพิ่มเติมพรีเมียม**
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ยกเว้นการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกทุกกรณี
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุระยะไกล (ค่าโรงแรมที่พัก หรือค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าบริการเช่ารถ)
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ขยายความคุ้มครองประกันภัยในประเทศลาวและมาเลเซีย
 • ประกันชั้น 1 ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ และบริการกำจัดสัตว์ดุร้าย

*กรณีการการันตีว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอำเภอเมืองของจังหวัดอื่น ๆ

**ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแผนความคุ้มครอง

แผนประกัน เพอร์เฟค

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ ประเภท 3+ ประเภท 3  

Auto Perfect 2+

 • คุ้มครองรถยนต์กรณี สูญหาย ไฟไหม้
 • คุ้มครองน้ำท่วม
 • จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 300,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • ไม่มีความเสียหายส่วนแรก

Auto Perfect 3+

 • คุ้มครองน้ำท่วม
 • จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 200,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • ไม่มีความเสียหายส่วนแรก

Auto Perfect 3

 • ไม่จำกัดอายุรถในการรับประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • ไม่มีความเสียหายส่วนแรก

แผนประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง Auto Perfect 2+ Auto Perfect 3+ Auto Perfect 3
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย ตามทุนประกันภัย ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
รถยนต์ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
น้ำท่วม ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง

**หมายเหตุ รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

Auto Perfect 2+ รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู คุ้มครอง 5 ที่นั่ง รถกระบะ คุ้มครอง 3 ที่นั่ง
รถเอเชีย รถยุโรป
100,000 7,300 8,300 7,300
200,000 8,500 9,500 8,500
300,000 9,000 10,000 9,000
Auto Perfect 3+ รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู คุ้มครอง 5 ที่นั่ง รถกระบะ คุ้มครอง 3 ที่นั่ง
รถเอเชีย รถยุโรป
100,000 6,300 6,900 6,300
150,000 6,800 7,400 6,800
200,000 7,300 7,900 7,300
Auto Perfect 3 รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู คุ้มครอง 5 ที่นั่ง รถกระบะ คุ้มครอง 3 ที่นั่ง
รถเอเชีย รถยุโรป
2,500 2,500 2,500

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก (รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน)
 • อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี สำหรับแผน  Auto Perfect 2+ และ Auto Perfect 3+
 • รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
 • รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
 • คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ

มี พ.ร.บ. ไว้ อุ่นใจกว่า กับความที่คุ้มครองที่ได้รับทันที

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ส่วนมากแล้วเมื่อพูดถึงความคุ้มครองรถยนต์ ผู้ทำประกันภัย จะนึกถึงประกันรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 3+ และ ชั้น 3 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจริง ๆ แล้ว พ.ร.บ. หรือเรียกอีกอย่างว่า ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ ชีวิต ร่างกาย ของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ขึ้นชื่อว่าบังคับแสดงว่ารถทุกคันต้องมี

 • รถทุกชนิดต้องทำพ.ร.บ.ก่อนจึงจะต่อทะเบียนรถได้

มี พ.ร.บ. ไว้ อุ่นใจกว่า กับความที่คุ้มครองที่ได้รับทันที

ทุกอุบัติเหตุการชน หากเรามี พ.ร.บ. เราจะได้รับความคุ้มครองทันที หรือเรียกว่า “ค่าความเสียหายเบื้องต้น” ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดหรือใครถูก โดยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท/คน
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุด 35,000 บาท/คน
รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด สูงสุด 65,000 บาท/คน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม หลังจากการพิสูจน์ฝ่ายถูก ฝ่ายผิด

นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ทันทีที่เกิดเหตุแล้ว เรายังได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม หลังจากมีการพิสูจน์ตรวจสอบ หากเราเป็นฝ่ายถูกในเหตุรถชน พ.ร.บ. จะคุ้มครองช่วยเหลือค่าเสียหายที่เกิดจาก ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง สูงสุด 80,000 บาท/คน
เงินชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์ 200,000-300,000 บาท/คน
เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุด 300,000 บาท/คน
ค่าชดเชยรายวัน (ไม่เกิน 20วัน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 4,000 บาท/คน
รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด สูงสุด 65,000 บาท/คน

ทำไมต้องมี พ.ร.บ.?

ไม่ใช่เพียงแค่กฏหมายมีบทบังคับว่า รถยนต์ทุกคันจะต้องมี พระราชบัญญัติคุ้มครองรถยนต์ เท่านั้น แต่การที่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ช่วยลดความเสี่ยง และช่วยคุ้มครองทั้งคนขับและผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดบนท้องถนน เป็นหลักประกันให้กับคนในรถทุกคัน ทั้งคนขับและผู้โดยสาย และผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง/ เงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ ห รือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับกรณีที่เรามี พ.ร.บ. แล้ว หากรถที่มาชนเราไม่มี พ.ร.บ. เรายังได้รับการดูแลจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วย

มี พ.ร.บ. แล้วทำไมต้องซื้อประกันรถ?

เพราะความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากขอบเขตความคุ้มครอง พ.ร.บ. อาจไม่เพียงพอ เช่น หากผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเอกชน แน่นอนว่าค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล อีกทั้ง พ.ร.บ. ยังไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งของคุณและของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้เอง ประกันรถยนต์ ที่ซื้อเพิ่มเติมจาก อลิอันซ์ ประกันภัย จะช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามทุนประกัน และประเภทของประกันภัย เช่น ประกันชั้น 1 คุ้มครองครบจบทุกการชน, ประกันชั้น 2+ ที่คุ้มครองทั้งเขาและเรา เฉพาะกรณีเหตุรถชนรถ หรือ ประกันชั้น 3+ ราคาประหยัด แต่คุ้มครองคุ้มค่า และไม่ต้องตรวจสภาพรถ