กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม (ประกันภัยสำเร็จรูป โรคมะเร็ง ราคาเพียง 1,999 บ.) -