กรุงศรี พีเอ พร้อม (ประกันภัยสำเร็จรูป อุบัติเหตุ ราคาเพียง 299 บาท) -