ขั้นตอนเคลมประกันภัยรถยนต์
กรณีเคลมแห้ง

รถประกันเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี หรือตกลงกับคู่กรณีได้และแลกเอกสารชนแล้วแยกกับคู่กรณีแล้ว หรือรับใบหลักฐานยอมรับผิดจากคู่กรณีแล้ว
 1. แจ้งเหตุไปยัง 1292
 2. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุสอบถามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
 3. เจ้าหน้าที่ทำการลงบันทึกข้อมูลในระบบ และในเคลมฟอร์ม ให้กับลูกค้า
 4. จนท.ส่งเคลมฟอร์มให้กับลูกค้าทาง E-mail (กรณีลูกค้าไม่มี E-mail จนท.จะส่งไปยังอู่/ศูนย์ ที่ลูกค้านำรถเข้าจัดซ่อม)
 5. ลูกค้านำรถเข้าซ่อมอู่ /ศูนย์ ในเครือภายใน 15 วัน
 1. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ
 2. สำเนาทะเบียนรถ
 3. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์
 4. สำเนาบันทึกประจำวัน (แล้วแต่กรณี)
 5. เอกสารชนแล้วแยกหรือใบหลักฐานยอมรับผิดจากคู่กรณี (แล้วแต่กรณี)
บริษัทฯ จะแจ้ง และเจรจาลูกค้า กรณีมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ก่อนที่จะมีการจัดซ่อม

กรณีรถยนต์สูญหาย

 1. โทรแจ้งสายด่วนรถหาย 1192 ทันที
 2. โทรแจ้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) โทร. 0-2205-2590-3 ทันที
 3. โทรแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที ผ่านศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 1292
 4. บริษัทฯ ส่งพนักงานออกตรวจสอบ
 5. แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่รถยนต์สูญหาย
 6. หากทราบเบาะแส หรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษัทฯ ทันที (ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ) และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับรถยนต์ เพื่อบริษัทฯ ใช้ตรวจสอบและชดใช้ค่าสินไหม
 1. หนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง ไม่สามารถมาดำเนินการได้
 2. สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และต้องให้พนักงานสอบสวนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 4. คู่มือจดทะเบียนรถ และ/หรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 5. กรมธรรม์
 6. กุญแจรถยนต์คันที่สูญหายทั้งหมด
 7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันที่สูญหาย
บริษัทฯ ตรวจสอบ และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน

ติดต่อ azay