ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ประกันรถ

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (city car) เบี้ยประกันเริ่มต้น 14,000 บาท/ปี
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, คุ้มครองคุณและรถ
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ดูแลค่ารักษาพยาบาล
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ช่วยเหลือฉุกเฉิน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 คุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับความเสียหายของตัวรถ การบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะในร่างกายหรือชีวิตของบุคคลในรถ และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังมีวงเงินสำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยไม่จำกัดว่าผู้ขับขี่จะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุม และอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง (บริการยกรถ/ลากรถ บริการจัดส่งน้ำมัน บริการกุญแจสำรอง)
 • คุ้มครองค่าเปลี่ยนสารเหลวในรถยนต์ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุยางไม่เกิน 2 ปี
 • คุ้มครองค่าเปลี่ยน แบตเตอรี่ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 ปี
 • มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน A+ มากกว่า 100 แห่ง และอู่มาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งอู่ห้างในสัญญาอีกมากกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศไทย
 • บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเสียหายไม่เกิน 3 แผล ไม่มีความเสียหายแบบบุบ/ยุบ/โก่ง และไม่มีการซ่อมโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุทั่วไป รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถที่เอาประกันภัย 
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน
 • แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี สำหรับอู่ประกัน และไม่เกิน 10 ปี สำหรับอู่ห้าง
 • แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ (1+6)
 • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
 • ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide-Red Book)
 • การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
 • แผนประกันภัยนี้เป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ และไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้
 • เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัย ที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย