ประกัน ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 2+

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกัน ชั้น 2, ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
ประกัน ชั้น 2, อายุรถไม่เกิน 20 ปี
ประกัน ชั้น 2, ช่วยเหลือฉุกเฉิน

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ ด้วยเบี้ยประกันภัยแบบประหยัด ให้ความคุ้มครองภัยหลัก ได้แก่ ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากสาเหตุสูญหาย ไฟไหม้ และกรณีเสียหายที่มีคู่กรณี ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 100,000 บาท รวมทั้งให้ความคุ้มครองผู้โดยสาร ผู้ขับขี่และบุคคลภายนอกตามจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงถึง 500,000 บาทต่อคน

 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • ประเภท 2+ จำกัดอายุรถยนต์ ไม่เกิน 20 ปี
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน A+ มากกว่า 100 แห่ง และอู่มาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งอู่ห้างในสัญญาอีกมากกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศไทย
 • บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงกรณีเสียหายไม่เกิน 3 แผล ไม่มีความเสียหายแบบบุบ/ยุบ/โก่ง และไม่มีการซ่อมโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่
 1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ตามแผนประกันภัย และทุน ประกันภัยที่เลือก สำหรับความเสียหายดังต่อไปนี้
  - ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยกรณีชนกับ ยานพาหนะทางบก
  - รถยนต์ที่เอาประกันภัยสูญหาย
  - รถยนต์ที่เอาประกันภัยไฟไหม้
 2. คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย สำหรับ
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - การประกันตัวผู้ขับขี่
 3. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความรับผิดต่อชีวิต
  - ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
 • ประเภท 2+ จำกัดอายุรถยนต์ ไม่เกิน 20 ปี
 • แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) รถกระบะจดทะเบียนโดยสาร ซึ่งมีลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล และรถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) รถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง เฉพาะ Hyundai H-1, Toyota Ventury, KIA Carnival, KIA Pregio, Suzuki APV เท่านั้น
 • รถยนต์นั่งคุ้มครอง 7 ที่นั่ง (6+1) รถยนต์กระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน คุ้มครอง 3 ที่นั่ง (2+1) และรถโดยสารส่วนบุคคลคุ้มครองไม่เกิน 12 ที่นั่ง (11+1)
 • เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่นำมาใช้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi, BMW, Citroen, Jeep, Lexus, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Volkswagen และ Volvo กรณีมีข้อสงสัยสำหรับกลุ่ม/รุ่นรถยนต์ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
 • ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน สำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งตู้เย็น บริษัทพิจารณารับประกันภัยแต่สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องทำความเย็น
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย
 • แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+)
 • เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจงผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มได้

Swipe to view more

ประกันภัยชั้น 1
ประกันภัยชั้น 2+
(แผนยอดนิยม)
ประกันภัยชั้น 3+
ประกันภัยชั้น 3
การเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
การเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
สูญหาย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไฟไหม้
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ไม่คุ้มครอง
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
บุคคล
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
ทรัพย์สิน
คุ้มครองสูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
บริการยกรถ/ลากรถ
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการจัดส่งน้ำมัน
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
ปรึกษาทางด้านเทคนิค
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการกุญแจสำรอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.


*แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท/ปี

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย