Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันการเดินทางต่างประเทศ, แผนประกันเดินทาง travel plus

 

 

 

 

ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Plus

ประกันการเดินทางต่างประเทศ, ดูแลรอบด้าน
ประกันการเดินทางต่างประเทศ, ครอบคลุมรักษาฉุกเฉิน
ประกันการเดินทางต่างประเทศ, ดูแล 24 ชม. ทั่วโลก

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

มีความคุ้มครองที่หลากหลายให้เลือกซื้อ 4 แผน พร้อมความคุ้มครองที่ตอบสนองตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปต่างประเทศ มากถึง 14 ความคุ้มครอง ทุกแผนประกันภัย สามารถตอบสนองความต้องการของสถานฑูตในการยื่นขอวีซ่า ได้อุ่นใจต่อเนื่องกับการเจ็บป่วยด้วยโรคฉุกเฉินในต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง โดยให้ความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 1,500,000 ถึง 2,500,000 ให้เลือกซื้อได้ อีกทั้งยังหมดกังวลกับกรณีพลาดเที่ยวบินต่อเนื่อง  กระเป๋าหาย หรือล่าช้า การต้องยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุจำเป็น เป็นการประกันภัยแบบพร้อมสรรพ หมดกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านเดินทางไปต่างประเทศ อีกทั้งยังให้บริการรับรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีจำนวนเงินสูง ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ Hotline ซึ่งจะดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง
 •  
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ยื่นขอ VISA สำหรับการเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • บริการ Travel Assistant สำหรับเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
 • เลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
ความคุ้มครอง Oasis Silver Oasis Gold Oasis Platinum Oasis Annual
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 6,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายกลับประเทศและการส่งศพกลับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย 150,000 200,000 250,000 250,000
5. ค่าเดินทางเพิ่มเติม ไม่คุ้มครอง 10,000 10,000 10,000
6. การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ ไม่คุ้มครอง 15,000 15,000 15,000
7. การยกเลิกการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 5,000
8. การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 5,000
9. ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 50,000
10. การพลาดการต่อยานพาหนะจากความล่าช้าของผู้ขนส่ง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 50,000
11. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 50,000
12. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 20,000 30,000
13. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัว ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000 5,000
14. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 ไม่คุ้มครอง 2,500,000 3,500,000
การขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน
 • แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1-80 ปี
 • แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัว คุ้มครองจำนวนสมาชิกไม่เกิน 4 ท่าน โดยจำกัดผู้เอาประกันภัยที่อายุเกินกว่า 21 ปี ไม่เกิน 2 ท่าน
 • กรณีเลือกซื้อแบบรายปี คุ้มครองระยะเวลาการเดินทางสูงสุด ไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือสูงกว่า 75 ปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • แผนประกันภัยนี้ ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

ยกเว้นประเทศดังต่อไปนี้

อเมริกาเหนือ

 • คิวบา

ยุโรป

 • คอซอวอ
 • เซอร์เบียและมอนเตเนโกร

แอฟริกา

 • แอลจีเรีย
 • บุรุนดี
 • คองโก
 • เอริเทรีย
 • กินี
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • โซมาเลีย
 • ซูดาน
 • มอริเตเนีย

เอเชีย

 • อัฟกานิสถาน
 • อิรัค
 • เกาหลีเหนือ
 • ซีเรีย
 • เยเมน
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย