ประกันชีวิต, แผนออมทรัพย์ มาย สปีด เซฟวิ่ง 7/3

  


ประกันออมทรัพย์

มาย สปีด เซฟวิ่ง 7/3
ประกันชีวิตออมทรัพย์, ออมได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประกันชีวิตออมทรัพย์, เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้
ประกันชีวิตออมทรัพย์

สนใจแผนนี้

แบบประกันที่เน้นการวางแผนการออมเงินระยะสั้น ความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนเร็ว และแน่นอน พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต

 • ออมสั้นเพียง 3 ปี คุ้มครองชีวิต 7 ปี
 • รับเงินคืนเยอะทุกปี

          - ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1-6: ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

          - ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 7 (ครบกำหนดสัญญา): รับเงินก้อนใหญ่ 303% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

            การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 321% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • รับความคุ้มครองชีวิต… เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ… สูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ 
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อกรมธรรม์/ต่อผู้เอาประกันภัย 10,000,000 บาท
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปีเท่านั้น
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต