Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกัน PA Top Shield
PA Top Shield
ประกันภัยอุบัติเหตุ, ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวล
ประกันภัยอุบัติเหตุ, ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา
ประกันภัยอุบัติเหตุ, มีเงินก้อนให้คนข้างหลัง

สนใจแผนนี้

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request.

Enter the text below. 60 seconds remaining.

Can't read the text?

ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ และหมดห่วงหากต้องจากไปด้วยเงินก้อนสำหรับคนที่อยู่ข้างหลัง

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของตน และผู้อยู่ในอุปการะเมื่อเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ    
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 1,000,000 500,000
2. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2.1. จากอุบัติเหตุสาธารณะ และ/หรือ
  2.2. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์
2,000,000 1,000,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ตามเงื่อนไข อบ.1)
  3.1. กรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  3.2. กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 250,000
ผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล และชดเชย    
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 50,000
5. ชดเชยรายได้ระหว่างการพักรัษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน) วันละ 1,000 500
6. ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่อปีกรมธรรม์) 20,000 10,000
  • ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี (เด็กอายุระหว่าง 1 เดือน - 23 ปี ทำทุนประกันภัยสูงสุดได้ 500,000 บาท)
  • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด
  • อาชีพที่ไม่รับประกันภัย แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักข่าว กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนักงานขับเรือโดยสาร นักเรียนอาชีวะ (ช่างกล)
เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อนำมารวมกับเบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถลดหย่อนได้เพียงความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เท่านั้น
ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสาสรอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ, PA Platinum Card
รับทันที
ประกันภัยอุบัติเหตุ, PA Platinum Card
เพื่อสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลตามวงเงินที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย