Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกัน PA Top Shield


 


 


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันอุบัติเหตุ PA Top Shield เริ่มต้น 3,300 บาท/ปี
ประกันภัยอุบัติเหตุ, ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวล
ประกันภัยอุบัติเหตุ, ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา
ประกันภัยอุบัติเหตุ, มีเงินก้อนให้คนข้างหลัง

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ และหมดห่วงหากต้องจากไปด้วยเงินก้อนสำหรับคนที่อยู่ข้างหลัง

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของตน และผู้อยู่ในอุปการะเมื่อเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ    
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 1,000,000 500,000
2. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2.1. จากอุบัติเหตุสาธารณะ และ/หรือ
  2.2. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์
2,000,000 1,000,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ตามเงื่อนไข อบ.1)
  3.1. กรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  3.2. กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 250,000
ผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล และชดเชย    
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 50,000
5. ชดเชยรายได้ระหว่างการพักรัษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน) วันละ 1,000 500
6. ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่อปีกรมธรรม์) 20,000 10,000
  • ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี (เด็กอายุระหว่าง 1 เดือน - 23 ปี ทำทุนประกันภัยสูงสุดได้ 500,000 บาท)
  • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด
  • อาชีพที่ไม่รับประกันภัย แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักข่าว กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนักงานขับเรือโดยสาร นักเรียนอาชีวะ (ช่างกล)
เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อนำมารวมกับเบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถลดหย่อนได้เพียงความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เท่านั้น
ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสาสรอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ, PA Platinum Card
รับทันที
ประกันภัยอุบัติเหตุ, PA Platinum Card
เพื่อสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลตามวงเงินที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย